Værd at videNaturbørnehaven er en institution, der tager udgangspunkt i naturen som vores læringsmiljø. Vi bruger mange timer udendørs, både på vores legeplads - men også gerne i Naturområdet Tarup-Davinde som er vores nabo.

Tilgangen med natur og miljø sammenkobles med værdier i vores daglig pædagogisk praksis. 

Vi vil gerne inspirere børnene til at være undersøgende, og give dem mulighed for at bruge deres i boende nysgerrighed.

En sådan hverdagsbevidsthed er bl.a. præget af forståelse og respekt for dyr og planter.

Vi går på opdagelse i naturen sammen med børnene, og sammen bliver vi kloge på verden omkring os.


Læs vores pædagogiske læreplaner for 2021 her:

(højreklik og åben i ny fane)


Læs vores pædagogiske læreplaner for 2017/2018 her


Læs vores vedtægter og stiftelsesdokument her


Læs seneste tilsynsnotatBørnehaven har åbent mandag til torsdag kl 6-16.30, fredag kl. 6-16


Der er lukket fredag efter Kristi Himmelfart - mellem jul og nytår -samt uge 29-30. 

Der er mulighed for at ansøge om udvidet åbningstid. 


"Fra jord til bord"

Vores børn skal opleve madens vej fra jord til bord.

Vi har højbede, hvor vi dyrker lidt krydderurter og grøntsager, børnene er med til at så, plante, passe og høste.

På maddage tilbederer en gruppe børn et måltid til hele børnehaven - børnene lærer om råvarer, håndreting, tilberedning og servering af mad. Vi spiser ofte kød fra egne dyr, samt fisk købt direkte fra fiskebåden.


Vi færdes meget 'uden for lågen' i naturområdet Tarup-Davinde, her er børnene med til at sanke urter og andet godt til maden.

Børnene er også med, når dyrene skal passes og fordres, og de er med når dyrene sendes til slagtning og kødet forarbejdes. På den måde får de erfaringer og viden om at passe godt på naturen og dens ressourcer. Vi har ind i mellem forældre som har lyst at komme og være ”gæstekok” og deltage på vores madhold. 


VÆRD AT VIDE

Vores sted

Naturbørnehaven har til huse i en nedlagt landbrugsejendom sammen med Naturskolen Åløkkestedet ligger vi på kanten af i det smukke naturområde Tarup-Davinde.


Vi har en stor legeplads med træer man må klatre i, træstammer man kan balancere på, masser af buskads, jordvolde og en lille boldbane, og ikke mindst en bålhytte, hvor der meget ofte tilberedes mad.


Vores får, lam og høns går på marken ved siden af børnehaven.

I øjeblikket har vi 6-8 høns, 4 får og 3 lam.


Vi går ofte på opdagelse i naturen omkring børnehaven. De forskellige børnegrupper har en dag om ugen hvor de tager på tur ud i naturområdet ved siden af børnehaven.


Vi har også mulighed for at indendøre, der har vi garderobe, toiletter, fællesrum og køkken.


Garderoben er indrettet så den på bedst mulig måde, er med til at understøtter børns evne til at mestre selv at komme i tøjet.

Vi opfordre børnene til selv at finde det de skal bruge, og at de hjælper hinanden eller modtage hjælp.

Det er også i garederoben vi har info tavler til forældrene, ind/ud krydsning.

I garderoben står også vores madpakke køleskabe, hvor alle børn har deres madkasser, alle børn medbringer også en drikkedunk - som sættes i gruppens 'vand spand'. Det hele med navn, så det nemt kan genkendes for både børn og voksne.

Fra garderoben kommer man ind i et meget stort fællesrum med en køkkenafdeling, spisepladser og legeområder. Inde bag ved dette er et personale rum, dette bruges også som grupperum. På førstesalen har vi mødelokale, kontor og et mindre gruppe rum, som også bliver brugt til sproggrupper, spisegrupper eller legegrupper.

Udeliv året rundt

Vi er ude hver dag året rundt!

I sommerhalvåret er vi ude 95 %af tiden, i vinterhalvåret mindre men alligevel 80 % af tiden.

På den måde får vi brugt vores krop, vi er aktive både i leg og med pædagogiske aktiviteter.

Det kræver naturligvis en masse skiftetøj i børnenes garderober, så man altid kan komme i det rette tøj.


Børnene  er inddelt i mindre grupper i løbet af dagen, vores legeplads er inddelt i forkellige legezoner hvor grupperne er.

I 2021 er børnenefordelt i grupper på følgende måde: 1 gruppe med før-skole børn, 1 grupper med 3-4 årige.

Grupperne skifter legezone ind imellem, dette gør at børnene får en 'ny' lege plads at være på.

På legepladsen kan børnene boltre sig i leg på gyngerne, klatretårnet, cykler, boldtbane, bålhus, sandkasser og meget mere.

I foråret 2023 går vi igang med at renovere vores legeplads - vi glæder os rigtig meget til nye redskaber.


Hvis vejret virkelig er udfordrende - eller der er brug for ro til en af legegruperne, går vi ind i vores børnehave. Inde har alle børn en garderobeplads, der er toiletter, et stort lyst fællesrum, mindre grupperum og et køkken.