Profil

PROFIL

Fra jord til bord

Vores børn skal opleve madens vej fra jord til bord.

Vi har en lille have, hvor vi dyrker grøntsager. Hver onsdag tilbederer en gruppe børn et måltid til hele børnehaven - børnene lærer om råvarer, tilberedning og servering af mad. Børnene er også med, når dyrene skal passes og fordres, og de er med når dyrene sendes til slagtning og kødet forarbejdes. På den måde får de gode erfaringer med at passe godt på naturen og dens ressourcer. 

 

På legepladsen har vi anbragt nogle store plantekasser. Tanken er ikke, at være selvforsynende, men at børnene skal opleve det at putte frø og småplanter i jorden og se det vokse op og blive til noget spiseligt - kort sagt ”fra jord til bord”. Hver onsdag og i vinter halvåret også torsdag, serveres der mad i børnehaven. Børnehaven har et madprojekt, hvor der tilberedes et middagsmåltid sammen med en lille gruppe børn, børnene er på skift på madholdet og lærer om råvarer, tilberedning og servering af mad. En del forældre vælger af og til at komme og være ”gæstekok” og deltage på vores madhold. Det er forældrene, der har lavet en egenbetalt madordning, så vi kan indkøbe råvarer til madprojektet. Ordningen inkluderer også morgenmad frem til kl. 8.00, formiddagsmåltid og eftermiddagsmad hver dag

Profil

Vi tilbyder gode forhold, såvel inde som ude…..


Naturbørnehaven er en profilinstitution, der tager udgangspunkt i naturen somvores læringsmiljø. Tilgangen med det naturalistiske miljø sammenkobles medscience værdier i vores daglig pædagogisk praksis. Det vi sige, at vi betragternaturen som børn. Vi anlægger ikke videnskabelige betragtninger og modeller,men der imod forstår naturen som den foreligger.

En sådan hverdagsbevidsthed er bl.a. præget af den forståelse at dyr og planterfungerer på samme måde som mennesker(en antropomorfisk forklaring). Vi formidler en tænkning til børn præget af konkrethed, fx at planter vokser ved at blive vandet (ikke på grund af fotosyntese).

Læs hele vores profil her


Læs vores pædagogiske læreplaner for 2017/2018 her


Læs vores vedtægter og stiftelsesdokument her


Læs seneste tilsynsnotat

Udeliv året rundt

Vi er ude hver dag året rundt. Vi oplever årstidernes skiften og der er altid masser af skiftetøj i børnenes garderober, så man altid kan komme i det rette tøj.

Vi samler børnene i mindre grupper i løbet af dagen og bruger den store legeplads til at synge, lege, spillebold, bygge huler og meget mere.

Når vejret driller - eller der er brug for ro til nogle aktiviteter - rykker vi ind i vores hyggelige børnehave, der rummer en garderobe, et stort lyst fællesrum, mindre grupperum og et køkken.   

Garderoben er indrettet på en måde, der understøtter børns evne til at mestre selv at komme i tøjet, finde det de skal bruge og til at modtage hjælp og hjælpe andre. Det er også her, forældre ser intra tavler, indtaster på ”komme-gå” skærmen og kan følge med i dagens og ugens program på en piktogramtavle. Her finder børnene deres mad i køleskabet. Fra garderoben kommer man ind i et meget stort fællesrum med en køkkenafdeling, spisepladser og legeområder. Inde bag ved dette er et rum med puder, hvor de mindste børn hver dag tilbydes et middagshvil. På førstesalen har vi mødelokale, kontor og et legerum til de ældste børn, som også bliver brugt til sproggrupper, legegrupper og til aktiviteter i vores før-skoleforløb.

Børnene er opdelt en dag om ugen i aldersgrupper, hvor vi tilrettelægger pædagogiske forløb, der er tilpasset udviklingen for gruppen. Børnene er delt i: ældste- mellem- og yngste-gruppen.

Vores sted

Naturbørnehaven har til huse i en nedlagt landbrugsejendom sammen med Naturskolen Åløkkestedet midt i det smukke naturområde Tarup-Davinde.


Vi har en stor legeplads med træer man må klatre i, træstammer man kan balancere på, masser af buskads, jordvolde og en lille boldbane, og ikke mindst en bålhytte, hvor der meget ofte tilberedes mad. Vores får og geder går på marken ved siden af børnehaven, og hønsene går omkring på legepladsen.


Vi går ofte på opdagelse i naturen omkring børnehaven.

 Traditioner

Maddag

Hver onsdag er det maddag. Der er et børnehold (3-6 børn), som sammen med voksne laver mad og dækker bord (inde eller ude). Det er som forældre en herlig oplevelse at deltage i.

 

Luciaoptog

Hvert år er det storegruppen, som står for det hyggelige udendørs Luciaoptog.

 

Fastelavn

Hvert år holder vi fastelavnsfest. Alle børn, som har lyst, er klædt ud, og der slås katten af tønden

 

Lammefest

Lammefesten er den årlige store begivenhed. Vi får slagtet børnehavens egne lam, der spises, hygges, afholdes lotteri – hvor flotte gaver kan vindes fra lokalområdets sponsorer, og så leges der på kryds og tværs med store og små søskende. Hele familien og venner er velkomne.

 

Grøddag

Fra uge 43 til ugen før påske er der grøddag om torsdagen. Her laves der forskellige slags grød, og børnene er vilde med det.

 

December

Vi går hver dag på høloftet og læser historier om nisserne. Drillenissen kommer også ind imellem på besøg.

 

Bedsteforældredag

I yngstegruppen afholdes der en hyggelig turdag med bedsteforældrene. Der medbringes madpakker, og vi kigger på områdets træer, frøer, fugle og fisk.

 

Storegruppens afslutningsdag

Hvert år er der en flok fra storegruppen, som skal starte i skole. Forældre til storegruppe-børnene arrangerer en hyggelig dag med leg, små konkurrencer, lidt mad og så deles der gerne diplomer ud til alle børnene. En dejlig afslutning for de store.

Naturbørnehaven

Tarup Davinde


KONTAKT OS

Hudevad Byvej 20,

5792 Årslev

52 244 756

© Copyright. All Rights Reserved.